HVA ER LYDEN AV STILLHET?

Kan du huske siste gang du hørte absolutt ingenting? Vi ønsker å invitere til en anderledes tur. En tur til et sted hvor stillheten, ånderettet og de rene naturopplevelsene står i fokus. Velkommen til vår stille dal..

-